Home

Beste exposanten, standhouders, keurmeesters en ringpersoneel,

In 2022 zal de IJsselshow niet worden georganiseerd. Gelet op de voortdurende Covid-pandemie en de hiermee samenhangende onzekerheden is het niet mogelijk om een dergelijk groot evenement te organiseren.

Wel hebben wij wederom toestemming om Outdoor Zwolle te organiseren op 11 en 12 september 2022. Nadere informatie over start inschrijvingen vindt u op onze facebook-pagina. De inschrijvingen zullen wederom via onlinedogshows.eu. Ook hier zijn en blijven wij afhankelijk van de op dat moment gelden overheidsmaatregelen.

Wij hopen u daar te mogen ontvangen in goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en vrijwilligers van de IJsselshow

Dear exhibitors, vendors, judges and ring stewards,

The IJsselshow will not be organized in 2022. Given the ongoing Covid pandemic and the associated uncertainties, it is not possible to organize such a large event.

We do, however, have permission to organize Outdoor Zwolle on September 11 and 12, 2022. More information about the start of registrations can be found on our Facebook page. Registrations will again be made via onlinedogshows.eu. Here too we are and will remain dependent on the government measures in force at that time.

We hope to welcome you there in good health.

Sincerely,

Board and volunteers of the IJsselshow

gratowin
doubledown casino free spins

 

 

 

   Sponsor   

 

 

   Partners   

 

 

 

 

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com