Home

Beste exposanten, standhouders, keurmeesters en ringpersoneel,

Hoewel het in deze tijd vast niet meer als een verrassing komt is het toch een teleurstelling om te moeten melden dat wij geen verantwoorde mogelijkheid zien om op 24 en 25 april 2021 de IJsselshow te organiseren.

Inmiddels is de lock-down in Nederland verlengd tot maart. En ook al zouden de maatregelen daarna versoepeld worden, dan nog verwachten wij dat het nog enige tijd zal duren voordat grote publieksevenementen als een hondententoonstelling weer plaats kunnen vinden.

Wij betreuren dit besluit te hebben moeten nemen, maar hopen net als u dat er snel betere tijden aanbreken en elkaar weer kunnen ontmoeten op kynologische evenementen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en vrijwilligers van de IJsselshow

Ps. wij realiseren ons dat een aantal van u in het bezit is van een voucher van de geannuleerde show in 2020. Deze voucher blijft geldig voor de eerstvolgende show in Zwolle, waarbij u met een voucher met voorrang kan inschrijven.

Dear exhibitors, vendors, judges and ring stewards,

Although it no longer comes as a surprise these days, it is still a disappointment to conclude that we do not see any possibility of organizing the IJsselshow on April 24 and 25, 2021 in a responsible manner.

The lock-down in the Netherlands has been extended until the beginning of March. Even if the measures and restrictions were to be relaxed afterwards, we still expect that it will take some time before large public events such as a dog show are allowed again.

We regret having to make this decision. Like everybody else we hope better times will soon dawn and we will be able to meet again at dog events.

Sincerely,

Board and volunteers of the IJsselshow

Mark Wisman

Ps. we realize that some of you are in possession of a voucher for the canceled Ijsselshow edition of 2020. This voucher remains valid for the next IJsselshow in Zwolle. Voucher holders will be given the opportunity to register with priority.

 

 

 

   Sponsor   

 

 

   Partners   

 

 

 

 

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com